Contact

ul. Wojska Polskiego 6D
39-300 Mielec

+48 605 048 227
biuro@grupa-tm.pl

KRS 0000586212
REGON 362985120
NIP 4980265085

Organisational and technical consulting

R

Experience in the execution of projects in various energy and industrial sectors

R

Responsible and experienced engineering staff performing their duties to the highest safety standards

Grupa TM provides advisory services in the field of project implementation mainly for the energy sector. Our knowledge and experience gained during the implementation of projects in the Polish and foreign markets allows us to optimise technical and technological solutions not only during the implementation of new investments, but also during the modernisation of the existing industrial and technological infrastructure in accordance with high safety standards and environmental concerns.

Doradztwo organizacyjno-techniczne

R

Doświadczenie w realizacji projektów w różnych sektorach energetyki i przemysłu

R

Odpowiedzialna i doświadczona kadra inżynierska wykonująca swoje zadania według najwyższych standardów bezpieczeństwa

Grupa TM, świadczy usługi doradcze w zakresie realizacji projektów głównie dla sektora energetycznego. Nasza wiedza i doświadczenie zgromadzone podczas realizacji projektów na rynku polskim i rynkach zagranicznych pozwala na optymalizację rozwiązań techniczno-technologicznych nie tylko podczas realizacji nowych inwestycji ale także modernizacji istniejącej infrastruktury przemysłowo-technologicznej w zgodzie z wysokimi standardami bezpieczeństwa i troską o środowisko.