kontakt

ul. Wojska Polskiego 6D
39-300 Mielec

+48 605 048 227
biuro@grupa-tm.pl

KRS 0000586212
REGON 362985120
NIP 4980265085

O nas

Grupa TM sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku po przekształceniu firmy prowadzonej w formacie JDG. Spółka świadczy usługi związane z montażem instalacji technologicznych oraz pracami serwisowo – modernizacyjnymi. W ostatnich czasie oferta została poszerzona o generalne wykonawstwo instalacji i obiektów przemysłowych jak również o prace elektryczne i AKPiA. Stanowimy wykwalifikowany i dobrze zorganizowany zespół, który sprawnie i terminowo realizuje swoje zadania. Doświadczenie zdobywaliśmy pracując przy największych projektach na świecie, głównie w przemyśle energetycznym oraz petrochemicznym. Braliśmy udział w rozbudowach europejskich rafinerii, elektrowni i zakładów chemicznych w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja, Grecja, Belgia, Finlandia, Dania, Niemcy, Słowacja, Polska. Kooperowaliśmy z firmami o światowym zasięgu, między innymi z Alstom, Doosan Babcock, Technip, KT – Kinetics Technology, Petrofac, Tecnicas Reunidas, DTEC – Engenda Group, Kirstall itp. Współpracujemy na przejrzystych zasadach z dostawcami i podwykonawcami, szanując siebie nawzajem, budując wiarygodność i zaufanie. Zaufanie naszych klientów oraz podwykonawców i dostawców to podstawa dobrze prowadzonego biznesu.

About US

Grupa TM sp. z o.o. commenced its business activity in 2015 after the transformation of the company run as a sole proprietorship. The company provides services related to the assembly of technological installations as well as service and modernisation works. Recently, the offer has been expanded to include general contracting of installations and industrial facilities as well as electrical works and I&C. We are a qualified and well-organised team which carries out its tasks in an efficient and timely manner. We have gained our experience working on the world’s largest projects, mainly in the power and petrochemical industries. We have taken part in the expansion of European refineries, power plants and chemical plants in countries such as the United Kingdom, Sweden, Greece, Belgium, Finland, Denmark, Germany, Slovakia and Poland. We have cooperated with global companies such as Alstom, Doosan Babcock, Technip, KT – Kinetics Technology, Petrofac, Tecnicas Reunidas, DTEC – Engenda Group, Kirstall etc. We work on a transparent foundation with suppliers and subcontractors, respecting each other, building credibility and trust. The trust of our clients and subcontractors and suppliers is the basis of a well-run business.