kontakt

ul. Wojska Polskiego 6D
39-300 Mielec

+48 605 048 227
biuro@grupa-tm.pl

KRS 0000586212
REGON 362985120
NIP 4980265085

Generalne wykonawstwo

R

Jako generalny wykonawca instalacji, obiektów przemysłowych zapewniamy kompleksową realizację projektów, od projektu po uruchomienie.

Jako Generalny Wykonawca oferujemy pełną obsługę, począwszy od koordynacji prac projektowych, kontrolę zawieranych umów, koordynację i kompletację dostaw, poprzez nadzory nad prowadzonymi pracami montażowymi, monitorowanie i analizę postępu prac w fazie realizacji zadania aż do wszelkich czynności związanych z odbiorem, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji gotowego obiektu.

General contracting, turn-key projects

R
As a general contractor of installations and industrial constructions, we provide comprehensive execution of projects, from design to start-up. Cooperation with recognised design and engineering companies enables us to carry out projects in a „turn-key” system.

As a General Contractor, we offer a full service, starting from coordination of design works, control of concluded contracts, coordination and completion of deliveries, through supervision of assembly works, monitoring and analysis of the progress of works in the execution phase up to all activities related to acceptance, commissioning and handing over for operation of the finished facility