Prace elektryczne oraz AKPiA

R

Montaże tras kablowych

R

Układanie, podłączanie, pomiary kabli elektrycznych NN i SN

R

Układanie, podłączanie, pomiary kabli sterowniczych

R

Montaże urządzeń kontrolno-pomiarowych

Electrical and I&C works

R
Installation of cable routes
R

Laying, connecting, measurements of EHV and MV electric cables

R
Laying, connecting, measuring control cables
R

Installation of control and measurement devices