kontakt

ul. Wojska Polskiego 6D
39-300 Mielec

+48 605 048 227
biuro@grupa-tm.pl

KRS 0000586212
REGON 362985120
NIP 4980265085

Prace serwisowo – modernizacyjne

R

Serwisy w zakresie prac montażowych

R

Modernizacje instalacji i układów technologicznych

R

Modernizacje urządzeń energetycznych – kanały, elektrofiltry, układy odpopielania itp.

Jako firma działająca w przemyśle ciężkim z naciskiem na branże energetyczną, gazową, petrochemiczną oraz chemiczną oferujemy usługi związane z serwisem i utrzymaniem ruchu.

W zakresie usług znajdują się m. in:

 • Demontaż, montaż, modyfikacje i naprawy
  rurociągów stalowych (węglowych,
  stopowych, nierdzewnych), GRP, PP, PE
 • Demontaż, montaż urządzeń
  (pompy, mieszadła, kompresory, armatura)
 • Demontaż, montaż, modyfikacje
  konstrukcji stalowych

Maintenance and modernisation works

R

Servicing of assembly work

R

Modernisation of installations and technological systems

R

Modernisation of power equipment – ducts, electrostatic precipitators, ash removal systems, etc.

As a company operating in the heavy industry with an emphasis on the power, gas, petrochemical and chemical sectors, we offer services related to service and maintenance.

The scope of services includes:

 • disassembly, assembly, modifications and
  repairs of steel pipelines (carbon, alloy,
  stainless), GRP, PP, PE
 • disassembly, assembly, modifications
  and steel constructions